Условия за публикуване

Тази страница определя условията за публикуване в сайта Домашна кухня с Дани (https://recepti.domashnakunyasdani.com).

Публикуване на рецепта

Форма за публикуване:
https://recepti.domashnakunyasdani.com/публикуване/

Заглавие:
Състояние: задължително
Максимална дължина: 80 знака

Категория
Състояние: незадължително

Съставки:
Състояние: задължително
Максимална дължина: 1000 знака

Начин на приготвяне:
Състояние: задължително
Максимална дължина: 5000 знака

Миниатюра:
Състояние: незадължително
Максимална големина на файла: 2 МБ
Забележка: Това изображение ще се визуализира под заглавието на рецептата в голям формат, а в различните теми – в умален формат. Важно: за да се визуализират изображенията коректно, трябва да са хоризонтално ориентирани и с добра резолюция. Препоръчителни минимални размери: 1280 px 720 px. Изображения, които са размазани или прекалено малки, ще бъдат премахвани. Ако няма зададено изображение, същото ще бъде генерирано автоматично по подразбиране от системите на сайта. Изображение по подразбиране:

Допълнително изображение:
Състояние: незадължително
Максимална големина на файла: 2 МБ
Забележка: Това изображение ще се визуализира под рецептата в голям формат. Важно: за да се визуализират изображенията коректно, трябва да са хоризонтално ориентирани и с добра резолюция. Препоръчителни минимални размери: 1280 px 720 px. Изображения, които са размазани или прекалено малки, ще бъдат премахвани.

Тагове (Етикети)
Състояние: незадължително

Публикуване на статия

Форма за публикуване:
https://recepti.domashnakunyasdani.com/публикуване-2/

Заглавие:
Състояние: задължително
Максимална дължина: 80 знака

Категория
Състояние: незадължително

Съдържание:
Състояние: задължително
Максимална дължина: 5000 знака

Изображение:
Състояние: незадължително
Максимална големина на файла: 2 МБ
Забележка: Това изображение ще се визуализира под заглавието на публикацията в голям формат, а в различните теми – в умален формат. Важно: за да се визуализират изображенията коректно, трябва да са хоризонтално ориентирани и с добра резолюция. Препоръчителни минимални размери: 1280 px 720 px. Изображения, които са размазани или прекалено малки, ще бъдат премахвани. Ако няма зададено изображение, същото ще бъде генерирано автоматично по подразбиране от системите на сайта. Изображение по подразбиране:

Тагове (Етикети)
Състояние: незадължително

Публикуване на видео

Форма за публикуване:
https://recepti.domashnakunyasdani.com/ново-видео/

Файл:
Състояние: задължително
Формати: mp4
Максимална големина: 600 МБ

Заглавие:
Състояние: задължително
Максимална дължина: 80 знака

Категория
Състояние: незадължително

Описание:
Състояние: незадължително
Максимална дължина: 5000 знака

Изображение:
Състояние: незадължително
Максимална големина на файла: 2 МБ
Забележка: Това изображение ще се визуализира в различните теми в умален формат. Важно: за да се визуализират изображенията коректно, трябва да са хоризонтално ориентирани и с добра резолюция. Препоръчителни минимални размери: 1280 px 720 px. Изображения, които са размазани или прекалено малки, ще бъдат премахвани. Ако няма зададено изображение, същото ще бъде генерирано автоматично по подразбиране от системите на сайта. Изображение по подразбиране:

Тагове (Етикети)
Състояние: незадължително

*Всички съдържания трябва да са изписани на кирилица.